ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μ.Δ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2021 στοχοι για το 2022 Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2022 Αγαπητοί αδδ∴,  Ο απολογισμός για τον παρελθόντα χρόνο, μόνο χαρά και ικανοποίηση μπορεί να

Περισσότερα »

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ

H Μεγάλη Στοά Ελευθεροτεκτόνων Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδος ιδρύθηκε το 2013. Πρόκειται για έναν σχετικά νέο Τεκτονικό Οργανισμό, o οποίος περιλαμβάνει στις τάξεις του μέλη με βαθιά εμπειρία και γνώση του Τεκτονισμού...

Περισσότερα >>

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

"Ο Τεκτονισμός είναι θεσμός αφ’ εαυτού προερχόμενος, απορρέων εκ του Ορθού Λόγου, και κατά συνέπειαν Παγκόσμιος. Έχει ιδίαν γένεσιν, ήτις, ουδόλως πρέπει να συγχέηται προς την αρχήν των θρησκειών, αφήνει δε εις ένα έκαστον την ελευθερίαν των δοξασιών του και διά τούτο ουδεμίαν σχέσιν έχει προς την θρησκείαν"...

Περισσότερα >>

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με την Μ.Σ.Ε.Α.Γ.Ε.

Περισσότερα >>