Η ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2021

Η νέα Στέγη της Μεγάλης Στοάς Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδος είναι πλεόν έτοιμη για την επανέναρξη των Εργασιών μετά την μακρά περίοδο αναστολής λόγω της πανδημίας. 

Τον σχεδιασμό της Στέγης και του Ναού καθώς και τον συντονισμό των εργασιών για την αποπεράτωσή τους ανέλαβε η Λ∴Σεβ∴Μεγ∴Επιθ∴των Εργ∴ Αδ∴ Π∴Μ∴.