Η ΝΕΑ ΣΤΟΑ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

Αφή Φώτων της Σ∴Στ∴ “Ακακία Υπ.Αρ.1” Εν Ανατολή Βουκουρεστίου

Βουκουρέστι, 14 Οκτωβρίου 2017

Η Τεκτονική μας οικογένεια μεγάλωσε κατά ένα ακόμη μέλος! Η αφή φωτών της Σ∴Στ∴ “Ακακία Υπ.Αρ.1” πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους τύπους και παρουσία πολλών αδδ∴ εξ Αθηνών.

Στην τελετή αφής πραγματοποιήθηκε και η εγκατάσταση της Σεβ∴ αδ∴ G∴C∴ και του Συμβουλίου των Αξιωματικών της.
 
Στην τελετή επίσης συμμετείχε αντιπροσωπεία της Διεθνούς Ένωσης CATENA με επικεφαλής την Σεβσμτ∴ Μεγ∴ Διδάσκαλο του Μικτού Τάγματος της Ρουμανίας αδ∴ CLAUDIA RACOVITAN 33o.
 
Την Τελετή ελάμπρυνε με την συμμετοχή του και ο Κραταιότατος Μεγάλος Διοικητής του Τάγματος για τον ΑΑΣΤ Ενδξτ∴ αδ∴ Παντελής Βούλης 33ο.