Η Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕΛΟΣ

Η Μεγάλη Στοά Ελευθεροτεκτόνων Ανδρών και Γυναικών Ελλάδος είναι πλέον και επίσημα μέλος της UNIONE LOGGIA SOVRANE DEL MEDITERANEO

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Pescara της Ιταλίας στις 22 Σεπτεμβρίου, η Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴ εντάχθηκε και επισήμως στην UNIONE LOGGIA SOVRANE DEL MEDITERANEO, οργάνωση στην οποία συμμετέχουν Τάγματα από όλη σχεδόν την Ευρώπη και στην οποία προεδρεύει ο Αδ∴ Fernando Rucci 33o.