Η Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ CATENA

Η Μεγάλη Στοά Ελευθεροτεκτόνων Ανδρών και Γυναικών Ελλάδος έγινε επισήμως μέλος ενός διεθνούς Τεκτ∴ Οργανισμού.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017

Η Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴ έγινε δεκτή στους κύκλους του Διεθνούς Τεκτονικού Οργανισμού “CATENA” με ομόφωνη απόφαση του Catena Curatorium. Η Διεθνής αυτή αναγνώριση έρχεται να επιβραβεύσει τις προσπάθειες του Τ∴ Μ∴ Δ∴ και νυν κραταιοτάτου Μεγ∴ Διοικ∴ του ΑΑΣΤ αδ∴ Παντελή Βούλη 33ο καθώς και των αδδ∴ που εργάστηκαν επάνω στο σκοπό αυτό. Η επόμενη Σύνοδος των μελών του CATENA θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι στις 31 Μαϊου με 3 Ιουνίου του 2018, όπου και θα λάβει χώρα η επίσημη τελετή εισδοχής της Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴