ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴

(Σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε η εισδοχή σας στον Τεκτονισμό, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.)

**Εφαρμόζουμε πιστά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ν.4624/2019.