Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

M∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴

Η Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴ ιδρύθηκε το 2013. Πρόκειται για έναν σχετικά νέο Τεκτονικό Οργανισμό, o οποίος περιλαμβάνει στις τάξεις του μέλη με βαθιά εμπειρία και γνώση του Τεκτονισμού. Βασισμένοι στην ισχυρή πεποίθηση ότι όλα τ’ανθρώπινα όντα είναι εκ φύσεως ισότιμα, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή φυλετικής καταγωγής, ο Οργανισμός μας δέχεται άνδρες και γυναίκες κάθε κοινωνικής τάξεως και προάγει ένα εμπνευσμένο περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείται η αγάπη και ο σεβασμός προς εαυτόν και προς τον πλησίον, τηρώντας υψηλά ηθικά πρότυπα και αφοσίωση στον Θεό, την Πατρίδα και την οικογένεια.

Ένας από τους κύριους σκοπούς της ίδρυσης της Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴ είναι η μεταλαμπάδευση των γνώσεων και των Αρχών του Τεκτονισμού προκειμένου να βοηθήσει και να υποστηρίξει τα μέλη του να μετουσιωθούν σε πνευματικούς “φάρους φωτός” σε προσωπικό αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο.

Υπό την αιγίδα της Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴ λειτουργούν Συμβολικές Στοές στην Αθήνα, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και το Βουκουρέστι και ο Οργανισμός διαρκώς αναπτύσσεται. Με την καθοδήγηση του ιδρυτικού μέλους και νυν Μ∴Δ∴ Παντελή Βούλη 33ο η Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴ έχει λάβει διεθνή αναγνώριση και είναι επίσημο μέλος διεθνών Τεκτονικών Οργανισμών όπως ο CATENA και ο AUM.