ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Η Μεγάλη Στοά Ελευθεροτεκτόνων Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδος είναι μέλος των παρακάτω διεθνών Τεκτονικών Οργανισμών : 

CATENA

Διεθνής Ένωση Μεγάλων και Ανεξάρτητων Τεκτονικών Στοών πού τηρεί όλες τις προβλεπόμενες Τεκτονικές παραδόσεις και στον οποίο όλα τα μέλη είναι ισότιμα χωρίς κανένα να διατηρεί θέση ισχύος.

U.L.S.D.M.

Ένωση Υπάτων Συμβουλίων της Μεσογείου.

A.U.M.

Διεθνής Τεκτονική Συμμαχία με κοινώς αποδεκτό σύνταγμα.