ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου και Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Το απόρρητο των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι πολύ σημαντικό για την «Μεγάλη Στοά Ελευθεροτεκτόνων Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδος» εφεξής «Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε.» και κατά συνέπεια δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με κάθε δυνατό τρόπο. Στο παρόν κείμενο η έννοια της Πολίτικης Ασφαλείας και της Πολιτικής Απορρήτου είναι ταυτόσημες.

Αυτή η πολιτική ασφαλείας έχει συνταχθεί για να εξυπηρετήσει καλύτερα όσους ασχολούνται με τον τρόπο χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα όπως περιγράφονται στον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων και στον νόμο περί ιδιωτικού απορρήτου των ΗΠΑ και στην ασφάλεια των πληροφοριών, είναι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή με άλλες πληροφορίες για τον εντοπισμό, την επαφή ή τον εντοπισμό ενός ατόμου ή την αναγνώριση ή ταυτοποίηση ενός ατόμου. Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική ασφαλείας μας για να κατανοήσετε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, προστατεύουμε ή χειριζόμαστε με κάποιο άλλο τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα στον ιστότοπο και στα συστήματα της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε.

Αυτή η Πολιτική Ασφαλείας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε ή ανταλλάσσουμε δεδομένα μέσω χειροκίνητης/χειρόγραφής διαδικασίας, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων και μέσω του κύριου ιστότοπου, της Μ.Σ.Ε.Α.Γ.Ε. και των εξειδικευμένων ιστότοπων της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε (“ιστότοπος”), των δραστηριοτήτων προώθησης πωλήσεων – μάρκετινγκ και του τρόπου πρόσβασης, τροποποίησης ή διαγραφής από εσάς των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, αποθηκευθεί και χρησιμοποιούνται από εμάς.

Κύριος ιστότοπος: www.glfmw.gr

Πότε συλλέγονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν εγγραφείτε στο σας στον ιστότοπο μας, όταν μας αποστέλλετε ένα email, όταν καταθέτετε μια αίτηση για παροχή πληροφοριών ή για παροχή μίας υπηρεσίας ή για την ενημέρωση μας για ένα θέμα ενδιαφέροντος της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε., όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο μας, όταν απαντάτε σε μια έρευνα ή επικοινωνία ή ενημερωτική ενέργεια, όταν περιηγείστε στο ιστότοπο μας ή όταν χρησιμοποιείτε κάποιες από άλλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου.

Ποιοι τύποι Προσωπικών Δεδομένων συλλέγονται

Συλλέγουμε, ανάλογα με την περίπτωση, Προσωπικά Δεδομένα όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, το όνομα της εταιρείας σας ή άλλες λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν στην καλύτερη εξυπηρέτησης σας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπο μας, όταν μας αποστέλλετε ένα email, όταν καταθέτετε μια αίτηση για παροχή πληροφοριών ή για παροχή μίας υπηρεσίας ή για την ενημέρωση μας για ένα θέμα ενδιαφέροντος της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε., όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο μας, όταν απαντάτε σε μια έρευνα ή επικοινωνία ή ενημερωτική ενέργεια, όταν περιηγείστε στο ιστότοπο μας ή όταν χρησιμοποιείτε κάποιες από άλλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου ώστε:

 • Nα εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας και μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το είδος του περιεχομένου που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
 • Να βελτιώσουμε τον ιστότοπο μας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.
 • Να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα εξυπηρέτησης ή υποστήριξης ή λειτουργιών της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε..
 • Να διαχειριστούνε ταχύτερα ενημερωτικές ενέργειες, έρευνες ποιότητας υπηρεσιών και άλλα παρόμοια χαρακτηριστικά του ιστότοπου.
 • Να ζητήσουμε αξιολογήσεις για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε..
 • Να επανέλθουμε μετά από επικοινωνίας ή αλληλογραφία σας (ζωντανή συνομιλία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνήματα).

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 • Ο ιστότοπος μας ελέγχεται τακτικά για κενά ασφαλείας και γνωστά σημεία ευπάθειας (known vulnerabilities), προκειμένου η επίσκεψή σας να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.
 •  Χρησιμοποιούμε τακτικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους για την εύρεση και αντιμετώπιση κακόβουλων προγραμμάτων (malware, adware, tracking κλπ).
 • Τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε ασφαλή συστήματα, πίσω από ασφαλή δίκτυα, και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό υπάλληλων μας που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες.
 • Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζουμε μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας πρόσβασης (access control, strong authentication κλπ) όταν ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στα Προσωπικά του Δεδομένα για έλεγχο, υποβολή, τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή αυτών.

Πώς διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα διαχειρίζονται στα γραφεία της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε., από το Προσωπικό της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε. για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, να εκπληρώσουμε τους σκοπούς της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε., να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές, να προστατεύσουμε τα περιουσιακά μας ή τα περιουσιακά σας στοιχεία και να επιβάλλουμε τις συμφωνίες μας ή μέχρι να διαγραφείτε ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας. 

Χρήση “cookies

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για σκοπούς παρακολούθησης (tracking cookies).

Μπορείτε να επιλέξετε να σας προειδοποιεί ο υπολογιστής σας κάθε φορά που σας αποστέλλεται ένα cookie ή μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Αυτό γίνεται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης (web browser). Επειδή τα προγράμματα περιήγησης είναι διαφορετικά, ανατρέξτε στο μενού Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε τον σωστό τρόπο τροποποίησης των cookies.

Η αποκάλυψη σε τρίτους των Προσωπικών σας Δεδομένων

Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις, συναλλαγές, ανταλλαγές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάζουμε σε τρίτους τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Ωστόσο, για λόγους επικοινωνίας ή προώθησης ενδέχεται να αποστείλουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός της ΕΕ, με τεχνολογικές πλατφόρμες μαζικής αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικών  ερευνών ή μαζικών προωθητικών ενεργειών οι οποίες εδρεύουν στις ΗΠΑ όπως στις εταιρίες MailChimp, SurveyMonkey και HubSpot.  Οι εταιρίες αυτές έχουν πιστοποιηθεί από τον οργανισμό Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov), για τη νόμιμη μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σύμφωνα με την πιστοποίηση που παρέχει αυτός ο οργανισμός.

Σύνδεσμοι τρίτων μερών

Στον ιστότοπο μας δεν συμπεριλαμβάνουμε ή προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Παρόλα αυτά, έχουμε συνδέσμους σε τρίτα μέρη (τρίτους ιστότοπους) που σχετίζονται με τους σκοπούς της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε. και για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων έχουν χωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές ασφαλείας. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Δεδομένου του ότι επιδιώκουμε την μέγιστη προστασία και  ακεραιότητα του ιστοτόπου μας είσαστε ευπρόσδεκτοι να υποβάλλετε σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τις ιστοσελίδες των συνδεδεμένων ιστότοπων.

Τροποποίηση της Πολιτικής Ασφαλείας

Από καιρό εις καιρό μπορεί να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε αυτή την Πολιτική Ασφαλείας. Προτείνουμε να επισκέπτεστε περιοδικά την ιστοσελίδα που περιγραφή την  πολιτική ασφαλείας, προκειμένου να γνωρίζετε οποιεσδήποτε αλλαγές, τροποποιήσεις και προσθήκες  που θα ισχύουν για την διαχείριση των Προσωπικά σας Δεδομένων.

Χρήση του Google AdSense

Στον ιστότοπό μας δεν έχουμε ενεργοποιήσει την χρήση του Google AdSense, αλλά μπορεί να το ενεργοποιήσουμε στο μέλλον.

Οι διαφημιστικές απαιτήσεις της Google συνοψίζονται στις Αρχές Διαφήμισης της Google οι οποίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=el.

Διαχείριση σημάτων “Μη παρακολούθησης”

Τιμούμε και αποδεχόμενα τα αιτήματα «Μη παρακολούθησης» και δεν παρακολουθούμε, δεν αποστέλλουμε ή εγκαθιστούμε cookies και δεν εμφανίζουμε διαφημιστικά παράθυρα όταν ο μηχανισμός «Μη Παρακολούθησης» είναι ενεργοποιημένος στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser)

Χρήση παρακολούθησης συμπεριφοράς από τρίτους (thirdparty behavioral tracking)

Δεν επιτρέπουμε μηχανισμούς παρακολούθηση συμπεριφοράς από τρίτους.

Η τήρηση απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων με βάση συγκεκριμένους κανονισμούς και νόμους.

EU GDPR σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018

Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων (ΓΚΠΔ), General Data Protection Regulation (GDPR) εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της ΕΕ στις 14 Απριλίου 2016 με τον κανονισμό αριθ. 2016/679 και τέθηκε σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ως κανονισμός εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δύο χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, οι εταιρείες και οι οργανισμοί που δεν συμμορφώνονται θα αντιμετωπίσουν σοβαρά πρόστιμα.

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων αντικαθιστά την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων 95/46/ΕΚ και αποσκοπεί: (α) στην εναρμόνιση των νομοθεσιών περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, (β) στην προστασία και ενίσχυση της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ, και (γ) να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ προσεγγίζουν και διαχειρίζονται την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων. Ο ΓΚΠΔ θα απαιτήσει επίσης πολύ στενότερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ανεξάρτητων αρχών όπως “Εποπτικές Αρχές” ή “Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”.

Νόμος 4624 της 29η Αυγούστου 2019

Την 29η Αυγούστου 2019 δημοσιεύτηκε ο Νόμος με αριθμό 4624 και με αντικείμενο την εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ – 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – ΓΚΠΔ και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ – 680/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με το GDPR, έχουμε λάβει και λαμβάνουμε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Ακολουθούμε τις βασικές (και προηγμένες) αρχές προστασίας δεδομένων.
 • Μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός ΕΕ μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Παρέχουμε πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διαχειριζόμενα σε συνεργάτες μόνο υπό ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες και μόνο εάν αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον ΓΚΠΔ.
 • Έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές μηχανογραφικές διαδικασίες και εργαλεία για την έγκαιρη και χωρίς χρέωση αιτήματα ατόμων – χρηστών να διαχειριστούν τα αποθηκευμένα σε εμάς Προσωπικά τους Δεδομένα.
 • Έχουμε ενημερώσει και πληροφορήσει και πληροφορούμε συνεχώς έγκαιρα και με κατάλληλο τρόπο τα άτομα – χρήστες για τα δικαιώματά τους σχετικά με την προστασία και τη διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Διασφαλίζουμε την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
 • Διατηρούμε αρχεία και ενημερώνουμε για τυχόν παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και τα άτομα – χρήστες με άμεση επικοινωνία και δημόσιες ανακοινώσεις.
 • Διατηρούμε αρχεία για να αποδείξουμε ότι συμμορφωνόμαστε με όλες τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ

Εάν είστε πολίτης ΕΕ, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα βασίζεται στα ακόλουθα:

1.      Στο βαθμό που έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτή η επεξεργασία θα δικαιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(a) του ΓΚΠΔ.

2.      Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ των δύο μερών (εσάς και εμάς) ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας, η επεξεργασία αυτή θα βασίζεται στο άρθρο 6(1)(b) του ΓΚΠΔ.

3.      Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6(1)(c) του ΓΚΠΔ.

4.      Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας, η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(f) του ΓΚΠΔ.

Σημειώστε ότι σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας ένα email στο info@glfmw.gr   

Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας έγινε προηγουμένως με βάση τη συγκατάθεσή σας.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Ασφαλείας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που υπάρχουν στην σχετική ιστοσελίδα στον ιστότοπο της Μ.Στ.Ε.Α.Γ.Ε. ή στα στοιχεία επικοινωνίας που περιγράφονται ανωτέρω.