Η Μ∴Στ∴Ε∴Α∴Γ∴Ε∴ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021

Η Μεγάλη Στοά Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδος προσπαθώντας να κάνει το χρέος της, απέναντι στους συνανθρώπους μας, έστειλε φαρμακευτική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους. Την ευθύνη της αποστολής ανέλαβε η αδελφή Ε∴Μ∴.
Η Μεγάλη Στοά ευχαριστεί όλους τους αδελφούς που συνέδραμαν ιδιαίτερα όμως τις αδελφές Α∴Κ∴ και Ε∴Τ∴.